Lidmaatschap

 
Stuurgroep PVC & Ketenbeheer biedt een platform voor de PVC producerende en PVC verwerkende industrie in Nederland. Meer informatie vindt u op deze website, of via contact@pvcinfo.nl.
Informatie
 

 

Ga snel naar:

 
 

 

VinylPlus

Logo VinylPlus

VinylPlus Vrijwillige verbintenis van de PVC-industrie

De PVC-industrie (fabrikanten, producenten van additieven en verwerkers, vertegenwoordigd door hun Europese organisaties ECVM, ECPI, ESPA en EuPC) heeft de handen in elkaar geslagen om de uitdaging van duurzame ontwikkeling aan te gaan.

Zij besloot in maart 2000 over te gaan tot een integraal verantwoord beheer van de hele levenscyclus van PVC: "De Vrijwillige Verbintenis (Voluntary Commitment) van de PVC-industrie". Deze Vrijwillige Verbintenis kreeg uitgebreid commentaar gedurende een intensieve openbare en politieke consultatieronde na de publicatie van het Groenboek over PVC door de Europese Commissie (EC). Later werd dit "Vinyl 2010 - de Vrijwillige Verbintenis van de PVC-industrie", en vanaf 2010 is dit “VinylPlus”: een uitbreiding van de oorspronkelijke versie als antwoord op het commentaar en de aanvullende punten die door de Directoraten van Milieu en Industrie van de EC naar voren werden gebracht.

Deze Vrijwillige Verbintenis wordt aan de EC aangeboden in het kader van het beleid van de Commissie. Met VinylPlus neemt de PVC-industrie de implementatie op zich van belangrijke uitgangspunten en acties van Europees beleid. Deze zullen van toepassing zijn op (zie www.vinylplus.eu):

  • productie van PVC;
  • additieven:
  • weekmakers en stabilisatoren;
  • afvalbeheer;
  • maatschappelijke dialoog;projectmanagement, bewaking en financiën.

Voortgangsverslag

Rapportage van de stand van zaken

Jaarlijks wordt de stand van zaken van de Vrijwillige Verbintenis beschreven in een voortgangsverslag, de zg. Progress Reports, ook te downloaden via www.vinylplus.eu. Dit beschrijft de voortgang bij het bereiken van de milieudoelstellingen. Een onafhankelijke commissie staat in voor de betrouwbaarheid van de inhoud.


Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 52
Fax: 070-444 06 61
E-mail: contact@pvcinfo.nl


 

 


© Stuurgroep PVC en Ketenbeheer 2024