Lidmaatschap

 
Stuurgroep PVC & Ketenbeheer biedt een platform voor de PVC producerende en PVC verwerkende industrie in Nederland. Meer informatie vindt u op deze website, of via contact@pvcinfo.nl.
Informatie
 

 

Ga snel naar:

 
 

 

Recycling

Informatie over kunststof recyclingbedrijven in Nederland vindt men via www.nrkrecycling.nl en meer informatie over PVC recycling via www.recovinyl.com/nl.

Er zijn een aantal factoren die de hoeveelheid PVC-afval dat hergebruikt kan worden, beperken zoals:

  • De lange levensduur van de meeste PVC-producten. Zeker in toepassingen voor de bouwsector kan die oplopen van 50 tot 100 jaar.
  • De menging van PVC met andere materialen waardoor een scheiding nodig is in deelstromen. Dit is lange tijd zowel uit economisch als milieutechnisch oogpunt nadelig geweest, maar wordt de laatste jaren steeds meer toegepast.

De PVC-industrie heeft de laatste 20 jaren doorlopend grote vooruitgang geboekt op het gebied van zowel mechanische als chemische recycling. Er worden voortdurend nieuwe initiatieven genomen en een toenemend gedeelte van het PVC-afval wordt hergebruikt. Deze initiatieven passen volledig in de Vrijwillige Verbintenis van de PVC-industrie en het streven naar duurzaamheid, VinylPlus (www.vinylplus.eu).

1. Mechanische recycling

Mechanische recycling van PVC-producten wordt uitvoerig toegepast, zowel voor productie-uitval als consumentenafval (post-consumer waste).

Recyclingtechnieken bestaan reeds voor de belangrijkste PVC-producten zoals buizen, profielen voor ramen en deuren, rolluiken, vloer- en dakbedekking en kabels. Andere PVC-producten kunnen ook zonder veel problemen opgewerkt en hergebruikt worden; alleen de hoeveelheid afval is hier beperkt.

NB: de stromen hard- en zacht PVC worden strikt gescheiden!

Hieronder vindt u een overzicht van de recycling van enkele PVC-producten.

1.1. Hard PVC

In Nederland bestaat het inzamel- en recycling systeem BIS (Buizen Inzamel Systeem) van BureauLeiding (www.bureauleiding.nl) voor kunststof leidingsystemen. Gebruikte kunststof (waaronder PVC)-buizen worden op die manier ingezameld, per type kunststof opgewerkt (gereinigd en vermalen) en – vooral bij PVC - verwerkt in nieuwe buizen.Op Europees vlak is Recovinyl opgericht door de PVC-sector. Deze organisatie heeft tot doel het opzetten van inzameling en recycling van post-consumer PVC. Recovinyl verschaft financiële stimuli om de gescheiden inzameling van hard PVC-afval uit de bouw- en sloopsector te bevorderen. Meer informatie via www.recovinyl.com/nl.

1.2. Zacht PVC

Vloerbedekkings- en kabelafval kan worden verwerkt door middel van cryogeen malen (bevriezen gevolgd door malen). 

Tot medio 2018 werd zacht PVC afval ook verwerkt via het Vinyloop-proces in Italië. Daarnaast is in 2017 in Frankrijk een start gemaakt met een proef om tot energie- en materiaalterugwinning te komen van zacht PVC afval in het project Oreade (http://www.industriesduhavre.com/industries/oreade.html). Oreade is een project van Suez, en werkt met de zg. SOLVAir ® methode (www.solvairsolutions.com) om emissies en uitstoot te beheersen. Het via FGT (Flue Gas Treatment) teruggewonnen NaCl (zout) wordt gezuiverd door Resolest (www.resolest.fr), en vervolgens gebruikt door Solvay om er soda-as van te maken, dat kan worden ingezet ter vervanging van nieuw te winnen NaCl.

Dit proces van Zuivering en Recycling van FGT afval wordt als BBT (de beste beschikbare techniek) gezien voor afvalbehandeling.

2. Chemische (of Feedstock) recycling

Met chemische recycling worden een aantal procedés bedoeld waarmee de polymeermoleculen, waaruit kunststof is opgebouwd, worden opgesplitst in kleinere moleculen. Dit zijn ofwel monomeren, die direct kunnen worden gebruikt om nieuwe polymeren te produceren, ofwel andere stoffen die elders kunnen worden gebruikt als grondstof voor processen van de chemische basisindustrie.

In het geval van PVC komt het chloor, dat aan de ketens gebonden is, vrij in de vorm van waterstofchloride (HCl). Samen met de organische delen in PVC worden weekmakers eveneens omgezet in grondstoffen zoals onder andere waterstof. HCl kan gebruikt worden bij de productie van PVC en waterstof als bouwsteen voor chemische producten of als bron van energie.

Chemische of feedstock recycling is vooral geschikt voor gemengd kunststof afval waarbij het scheiden in deelstromen (zodat het geschikt is voor mechanische recycling) te duur is.


Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 52
Fax: 070-444 06 61
E-mail: contact@pvcinfo.nl


 

 


© Stuurgroep PVC en Ketenbeheer 2024